Ön yüzünde Tanrıça Kubaba rölyefi ve arkasında 5 satırlık Luvice bir yazıt bulunan üst tarafı kırık bazalt stel Karkamış höyüğünün kuzeybatı kısmında bulunmuştur. Stel daha 18. yüzyıl ortalarında seyahat notlarında belirtilmiş ve 1880/81 yıllarında British Museum’a nakledilmiştir. 1911-14 arasındaki kazılarda stele ait çeşitli küçük fragmanlar bulunmuştur. Bugün bunların üçü Gaziantep müzesinde, biri Vatikan Müzesinde ve bir diğeri de kayıptır. Stelin baş kısmına ait olan ve 1978 yılında Karkamış’ta bulunduğu belirtilen ancak daha sonra kaybolan parça ise 2015 yılında Afşin, Kahramanmaraş’ta tekrar bulunmuş ve Gaziantep Müzesine nakledilmiştir. Bu parçayla birlikte orjinal yazıtın toplam 7 satır olduğu anlaşılmıştır. Stelin orjinal yüksekliği 2.30 metre ve genişliği 0.74 metredir. Yazıtın sahibi hükümdar ve Ülke-Beyi Kamani bir binayı Kubaba’ya adamaktadır. Yazıtın giriş kısmında Kamani kendisini şöyle tanıtır: “Karkamış (ve) Melid şehirlerinin Ülke-Beyi, Ülke-Beyi Astiru’nun oğlu, Ülke-Beyi Isarwilamuwa’nın torununun oğlu, Ülke-Beyi Sangara’nın [torununun torunu(?)]”

British Museum – Goddess Kubaba Stele


Bağlantılar

British Museum Collection
3D Model from Sketchlab
Tanrıça Kubaba’nın Kayıp Yüzü